Polityka prywatności

Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych. W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

 Definicje:

 1. Jakub Czoska WAKACJE, Łabędzia 7A, 84-210 Kopalino, NIP 5882206610,
 2. Dariusz Mielewczyk WAKACJE TO TU, ul Grabowa 6,84-210 Kopalino, NIP 5882140489,
 3. Ewa Czoska WAKACJE – ul. Łabędzia 7A,84-210 Kopalino, NIP 5881270758,
 4. WRZUĆ NA LUZ Dorota Łaga, ul Grabowa 6, 84-210 Kopalino, NIP 5882043177.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych są przedsiębiorstwa:

 1. Jakub Czoska WAKACJE, Łabędzia 7A, 84-210 Kopalino, NIP 5882206610,
 2. Dariusz Mielewczyk WAKACJE TO TU, ul Grabowa 6,84-210 Kopalino, NIP 5882140489,
 3. Ewa Czoska WAKACJE – ul. Łabędzia 7A,84-210 Kopalino, NIP 5881270758,
 4. WRZUĆ NA LUZ Dorota Łaga, ul Grabowa 6, 84-210 Kopalino, NIP 5882043177.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– listownie na adres: Lighthouse-Sfera, ul. Łabędzia 7A,  84-210 Kopalino
– mailowo na adres: kontakt@lighthouse-sfera.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Przedstawienie oferty
 2. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług wynajmu domków rekreacji indywidualnej na warunkach przedstawionych w ofercie a także opisanych w regulaminie pobytu.
 3. Reklama i badania rynkowe, analizy danych.

W ramach analiz danych, w tym badań rynkowych wykorzystujemy Twoje dane na własne potrzeby promocyjne, w celu:

 1. a)  tworzenia grup docelowych Użytkowników (również w ramach mediów społecznościowych jak Facebook) o podobnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, podobnym sposobie korzystania z Serwisu czy dokonywania zakupów (segmentacja).
 2. b)  zbierania i przetwarzania informacji dotyczących danych demograficznych, upodobań, zwyczajów w zakresie zakupów i korzystania z Serwisu oraz wykorzystania tych informacji w celu przeprowadzania działań promujących własne produkty i usługi.

Dzięki temu, możemy prezentować Ci interesujące Cię usługi zgodnie z Twoimi upodobaniami przy wykorzystaniu danych statystycznych, zagregowanych i zanonimizowanych, jak i danych, które można przypisać do konkretnej osoby poprzez wykonanie dodatkowych czynności.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes, polegający na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy
o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności naszych działań z tymi przepisami (art.6 ust.1lit.f RODO).

Jakie dane przetwarzamy?

 1. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail.
 2. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów na dostawę usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za anulowaną usługę: nr rachunku bankowego.
 4. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefon.
 5. W celu przesłania ankiety: nr telefonu.

Prawa osób których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 1. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości lub w części jak i we wskazanym celu.
 2. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 3. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych.
 4. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 5. Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu, możesz się z nami skontaktować przez formularz zgłoszeniowy,podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu Twojego żądania. Jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo tych danych i potwierdzenie, że to żądanie pochodzi właśnie od Ciebie.
 6. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:

– listownie na adres: Lighthouse-Sfera, ul. Łabędzia 7A,  84-210 Kopalino
– mailowo na adres: kontakt@lighthouse-sfera.pl

-poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.lighthouse-sfera.pl

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. a)  wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
 2. b)  prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
 3. c)  bezpośredniego promowania własnych usług i produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
 4. d)  działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym..  W celu zapewnienia Ci komfortu
w korzystaniu z naszych usług, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter). Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej umowy. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami. Listę naszych zaufanych partnerów, którym przekazujemy lub powierzamy dane osobowe znajdziesz na poniżej.

Zaufani partnerzy

W celu świadczenia jak najwyższej jakości usług w zakresie funkcjonowania e-sklepu, analityki, dopasowania oraz personalizacji treści posiłujemy się usługami oraz narzędziami następujących zaufanych partnerów:

Przekazywanie danych poza EOG.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

Informacje Handlowe – Newsletter.

Masz możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od  usługodawcy. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, możemy informować Cię o nowościach, ofertach, trendach, promocjach, kuponach rabatowych (w tym celu możemy przekazać Twój adres e-mail lub numer telefonu naszym zaufanym partnerom) oraz możesz również zostać poproszony o wyrażenie opinii za pomocą ankiet.

W dowolnym momencie możesz zarządzać swoimi zgodami lub zrezygnować z subskrypcji wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@lighthouse-sfera.pl

Dane przetwarzane przez serwisy internetowe i urządzenia mobilne.

W celu świadczenia dla Ciebie usług, (gdy jest to konieczne lub wynika z naszego uzasadnionego interesu lub podmiotów trzecich) jesteśmy uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (m.in. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów, z których korzystasz. Gromadzenie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej umożliwiając Ci komfortowe korzystanie i pełen dostęp do naszego serwisu.

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

 1. a)     dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.
 2. b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom.
 3. c)     utrzymywania sesji.
 4. d)     dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.

Więcej na temat plików cookies TUTAJ 

Facebook Custom Audience

W ramach korzystania z narzędzia Facebook Custom Audience możemy przekazywać zabezpieczoną bazę adresów e-mail lub numerów telefonów naszych klientów do narzędzi Facebook. W przypadku kiedy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem platformy Facebook lub innych platform z grupy Meta, a Twój adres e-mail lub numer telefonu jest taki sam, który nam podałeś to podczas odwiedzania tych portali mogą być prezentowane Ci komunikaty sponsorowane o naszych ofertach, trendach, promocjach, wyprzedażach czy kuponach rabatowych. W ramach tego narzędzia nie będziemy przekazywali Ci bezpośrednio informacji promocyjnych za pomocą Twojego adresu e-mail lun numeru telefonu. Możesz samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku. Więcej informacji na temat niestandardowych grup odbiorców znajdziesz tu:

https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio łączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji
o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie jest nam znany.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje w sprawie polityki prywatności, proponujemy kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z regulaminem serwisu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie chcesz udostępniać Facebookowi informacji dotyczących Twoich wizyt na naszych stronach, polecamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

Pixel Facebooka

Nasze witryny zawierają Pixel Facebooka, dzięki czemu wyświetlamy Ci reklamę produktów naszych marek opartą na Twoich zainteresowaniach, kiedy odwiedzasz sieć społecznościową Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowaną treść reklamy, tak, aby nasza strona oraz oferta naszych produktów była dla Ciebie jak najbardziej interesująca i odpowiadająca Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook wykorzystuje te dane do celów reklamowych. Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

Pixel i inne podobne technologie

Korzystamy z usług partnerów, którzy mogą umieszczać w naszych Serwisach tzw.„pixel”. Za pomocą technologii „pixel” lub innej podobnej nawiązywane jest połączenie z serwerami naszych partnerów podczas odwiedzania przez Ciebie naszych Serwisów. Umieszczenie „pixela” wymaga Twojej zgody wyrażonej w ramach zgody na pliki cookies promocyjne. Nasi partnerzy mogą dopasowywać wyświetlane promocje naszych produktów do Twoich upodobań modowych określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom w trakcie korzystania ze stron internetowych.

Dzięki temu możesz otrzymywać spersonalizowane treści dotyczące naszych produktów tak, aby były dla Ciebie bardziej interesujące i odpowiadające Twoim preferencjom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych przez naszych partnerów znajdziesz powyżej w punkcie pt. Zaufani Partnerzy.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu jej doskonalenia, a także w celu prezentowania Ci atrakcyjnej oferty produktów naszych marek.

Google Ads

W ramach korzystania z narzędzi Google Ads Twoje dane mogą być przesyłane innym firmom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz LPP. Posługiwanie się Google Ads, ma na celu promowanie produktów naszych marek za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie uzyskanych danych z kampanii reklamowych możemy określić skuteczność prowadzonych przez nas działań promocyjnych. Polega to wyłącznie na prezentowaniu Ci reklamy zgodnej z Twoimi upodobaniami modowymi oraz w celu doskonalenia naszej witryny internetowej, aby była dla Ciebie bardziej interesująca.  Jeżeli trafiasz do nas poprzez reklamę Google, Google Ads na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie, nie pozwoli to jednak na Twoją pełną identyfikację. Zebrane informacje mogą dotyczyć wywoływania określonych reklam na  stronach internetowych i wyszukiwarce google oraz u partnerów google. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, firma Google może przypisać wizytę na naszej witrynie internetowej do Twojego konta. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, lub nie jesteś zalogowany, może się również zdarzyć, że firma Google zapisze Twój adres IP.

Google Ads Customer Match

W ramach korzystania z narzędzia Google Ads Customer Match możemy przekazywać zabezpieczoną bazę adresów e-mail lub numerów telefonów naszych klientów do narzędzi Google. W przypadku kiedy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem np. YouTube, Gmail lub inne z grupy Google, a Twój adres e-mail lub numer telefonu jest taki sam, który nam podałeś to podczas odwiedzania portali z grupy Google mogą być prezentowane Ci komunikaty sponsorowane o naszych ofertach, trendach, promocjach, wyprzedażach czy kuponach rabatowych. W ramach tego narzędzia nie będziemy przekazywali Ci bezpośrednio informacji promocyjnych za pomocą Twojego adresu e-mail lun numeru telefonu. Informacje na temat wyświetlania reklam według ustalonej listy klientów znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Korzystamy z mechanizmów analizy usług sieciowych Google Marketing Platform, takich jak Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Nasze serwisy internetowe używajątagu Floodlight DV360 do oceny skuteczności kampanii promocyjno-marketingowych naszych marek. Ma to na celu optymalizację zakresu wyświetlania określonych reklam na rzecz tych, które są odpowiednio dopasowane do Twoich preferencji czy upodobań modowych. Poprzez to narzędzie zbierane i przechowywane są informację o reklamach w które klikasz oraz informacje w oparciu o Twoje zachowania na witrynach internetowych osób trzecich. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiegać ich wyświetlaniu więcej niż raz. Dodatkowo Google może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji związanych z żądaniami reklam. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adresy e-mail, nazwiska lub adresy zamieszkania. Zastosowanie tego narzędzia pozwala Twojej przeglądarce automatycznie łączyć z serwerem Googla.

Naszym celem jest prezentowanie Ci naszych usług i produktów, które są zgodne z Twoim zainteresowaniem.

Więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform uzyskasz pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/.