1.Administratorem Twoich danych osobowych pobieranych w związku ze świadczoną usługą wynajmu domków rekreacji indywidualnej są przedsiębiorstwa Jakub Czoska WAKACJE – ul. Łabędzia 7a/7b/9, 84-210 Kopalino, NIP 5882206610, Dariusz Mielewczyk WAKACJE TO TU, ul Grabowa 6/8/10 84-210 Kopalino, NIP 5882140489, Ewa Czoska WAKACJE – ul. Łabędzia 7a/7b/9, 84-210 Kopalino, NIP 5881270758, WRZUĆ NA LUZ Dorota Łaga, ul Grabowa 6/8/10 84-210 Kopalino, NIP 5882043177. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu zapytania ofertowego i ewentualnej rezerwacji pobytu, będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty a także ewentualnego zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług wynajmu domków rekreacji indywidualnej na warunkach przedstawionych w ofercie a także opisanych w regulaminie pobytu.

2.Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas korzystania z naszych usług jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia korespondencji a także rezerwacji pobytu, które wymagają podania danych osobowych

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług wynajmu domku rekreacji indywidualnej oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez powyższe podmioty praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się kontaktować się pod adresem rezerwacja@lighthouse-sfera.pl lub kontakt@lighthouse-sfera.pl